«Φάρμακο σας ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακο σας.»

Ιπποκράτης 4ος αιώνας π.Χ